Raidīšana Radio un Televīzijā

Radio

Izpildītājiem un fonogrammu producentiem ir tiesības saņemt atlīdzību par fonogrammu izmantošanu, tās raidot. Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 3. panta otrā daļa nosaka, ka autortiesību un blakustiesību subjektu mantiskās tiesības tikai kolektīvi tiek administrētas attiecībā uz komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu.

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 33. panta pirmā daļa nosaka, ka pēc kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pieprasījuma izmantotājs tai sniedz informāciju par tādu darbu un blakustiesību objektu izmantošanu, attiecībā uz kuriem kolektīvā pārvaldījuma organizācija pārvalda autortiesību vai blakustiesību subjektu mantiskās tiesības. Kolektīvā pārvaldījuma organizācija ir tiesīga pieprasīt tikai tādu informāciju, kas nepieciešama ieņēmumu no tiesības pārvaldības efektīvai iekasēšanai, sadalei un atlīdzības izmaksai autortiesību, blakustiesību subjektiem.

Televīzija

Izpildītājiem un fonogrammu producentiem ir tiesības saņemt atlīdzību par fonogrammu izmantošanu, tās raidot. Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 3. panta otrā daļa nosaka, ka autortiesību un blakustiesību subjektu mantiskās tiesības tikai kolektīvi tiek administrētas attiecībā uz komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu.

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 33. panta pirmā daļa nosaka, ka pēc kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pieprasījuma izmantotājs tai sniedz informāciju par tādu darbu un blakustiesību objektu izmantošanu, attiecībā uz kuriem kolektīvā pārvaldījuma organizācija pārvalda autortiesību vai blakustiesību subjektu mantiskās tiesības. Kolektīvā pārvaldījuma organizācija ir tiesīga pieprasīt tikai tādu informāciju, kas nepieciešama ieņēmumu no tiesības pārvaldības efektīvai iekasēšanai, sadalei un atlīdzibas izmaksai autortiesību, blakustiesību subjektiem.

Simulcasting

Vienlaicīga un nemainīta brīvā gaisa Radio vai Televīzijas programmas pārraidīšana internetā. Ņemot vērā pārraides vienlaicīgumu un nemainīgumu, nav iespējama tādu darbību veikšana kā pauzēšana, pārtīšana, utml. Vienlaicīga un nemainīta pārraide internetā bez atlīdzības. Parasti programma tiek saņemta caur datora programmatūru, bet var tikt saņemta arī caur tam pielīdzinātām ierīcēm. Tā kā raidīta tiek tiešraide, nav nepieciešamība izvēlēties konkrētu dziesmu, pauzēt, pārslēgt uz nākamo dziesmu vai kā citādāk izmainīt pārraidi. Lejupielādēšana nav iespējama/atļauta.

Saskaņā ar LaIPA noslēgtajiem Līgumiem par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem ar raidorganizācijām (radio un TV), raidorganizācija, pamatojoties uz Autortiesību likuma 52.pantu, maksā LaIPA atlīdzību par komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu Raidorganizācijas veidotajā programmā to raidot ēterā un elektronisko sakaru tīklā Latvijas Republikas teritorijā.