Par LaIPA padomes priekšsēdētāju ievēlēts mūziķis Kārlis Auzāns

01.12.2017

Par LaIPA padomes priekšsēdētāju ievēlēts mūziķis Kārlis Auzāns

Šī gada 29. novembrī norisinājās nozīmīga biedrības "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA) jaunievēlētās padomes sēde. Pirmajā sēdē ievēlēts arī jaunais priekšsēdētājs no izpildītāju vidus - mūziķis Kārlis Auzāns.

Līdz ar 14. jūnijā apstiprināto Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumu un grozījumiem Autortiesību likumā, LaIPA 8. novembra kopsapulcē tika pieņemti grozījumi biedrības statūtos un apstiprināti vispārīgi noteikumi, kas regulē organizācijas darbu. Jaunais likums paredz izmaiņas arī kolektīvā pārvaldījuma organizācijas struktūrā, līdz ar to kopsapulcē tika pārvēlēta organizācijas lēmējinstitūcija - padome, kurai priekšsēdētājs jāievēl no sava vidus.

Pēc kopsapulces balsojuma LaIPA padomē tika ievēlēti astoņi padomes locekļi – četri no izpildītāju un četri no producentu vidus. Par padomes locekļiem no izpildītāju vidus tika ievēlēti mūziķis Kārlis Auzāns, Kārlis Būmeisters, Ingars Viļums un Edgars Rakovski, no producentu vidus - SIA “Mikrofona ieraksti” valdes priekšsēdētāja Elita Mīlgrāve, Kultūras menedžmenta centra “Lauska” vadītājs Juris Zalāns, grupas “Instrumenti” producente Līva Pētersone un Petri Mannonen “Universal Music Group” pilnvarotais pārstāvis Baltijas valstīs. Savukārt valdes priekšsēdētājs šogad izvēlēts no izpildītāju vidus - valdes locekļiem balsojot, par priekšsēdētāju tika ievēlēts Kārlis Auzāns.

Jaunais priekšsēdētājs Kārlis Auzāns norāda, ka LaIPA attīstības līmenis šobrīd ir augsts un to ir svarīgi saglabāt:

Biedrībai ir labas iestrādes, LaIPA darbojas ļoti veiksmīgi, un jāsaka, ka pašlaik pats svarīgākais ir noturēt šo pašu attīstības līmeni. Mēs augam - aug gan mūsu serviss, gan arī attiecības ar klientiem ir daudz labākas izveidojušās. Mūsu padomei tagad ir arī starptautiskie pārstāvji, kas arī ir būtiski, jo uzreiz paplašina redzesloku - līdz šim padomē starptautiskie tiesību īpašnieki nav bijuši, tāpēc tas ir būtisks jaunums. Pats centīšos darīt visu to labāko, lai mūziķi un mūzikas lietotāji būtu apmierināti ar to, kā strādā mūsu serviss.