Saeimā apstiprināts jauns regulējums kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbībai

19.05.2017

Autors: Parmuziku.lv

Saeimā apstiprināts jauns regulējums kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbībai

Saeima ceturtdien, 18.maijā, trešajā lasījumā atbalstīja jauno Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumu, kas rada tiesiskos priekšnoteikumus autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma efektīvai veikšanai.

Likumprojekts palīdzēs regulēt Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības (AKKA/LAA), kā arī Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) un citu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbu.

Ar jauno likumu tiks pārņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo lincencēšanu iekšējā tirgū.

Likumprojekts ietver vispārīgos noteikumus un mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma pamatnoteikumus. Tas iekļauj definīcijas, kā arī norāda jomas, kurās kolektīvais pārvaldījums ir obligāts.

Tāpat jaunais regulējums ietver kolektīvā pārvaldījuma organizāciju tiesības un pienākumus, tai skaitā pienākumu pārstāvēt tiesību subjektus. 

Likumprojekts regulē arī muzikālo darbu tiešsaistes tiesību daudzteritoriālo licencēšanu, kas ir licences izsniegšana attiecībā uz vairāk nekā vienu Eiropas Savienības dalībvalsti.

Jaunais likumprojekts paredz un nosaka pienākumus kolektīvā pārvaldījuma organizācijām saistībā ar labas darbības prakses organizēšanu.

 

Ar direktīvas ieviešanu ir paredzētas izmaiņas kolektīvā pārvaldījuma organizāciju struktūrā, kas nosaka pārvaldes funkcijas un pienākumus, attiecībā uz to, kādā veidā tiek sagatavoti dažāda veida dokumenti, lēmumi, atskaites un citas iekšējās korespondences. Tiesību īpašniekiem būtiskākais ir tas, ka tie varēs brīvi migrēt ar savu katalogu no vienas kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pie otras, noteiktajā kārtībā informējot kolektīvā pārvaldījuma organizāciju. Tāpat tiesību īpašnieki varēs uzticēt administrēt savas tiesības vairākām organizācijām, ne tikai Latvijā, bet arī citās teritorijās,

skaidro LaIPA izpilddirektore Liena Grīna. 

Tāpat noteikta kolektīvā pārvaldījuma organizāciju uzraudzība un strīdu risināšana. Kā uzraudzības iestāde noteikta Kultūras ministrija, kas atbildīga arī par kolektīvā pārvaldījuma veikšanai paredzētās atļaujas izsniegšanu vai arī tās atcelšanu.

Saeima ceturtdien sēdē atbalstīja arī saistītos grozījumus Autortiesību likumā, kas ietver vairākus redakcionāla rakstura grozījumus, lai nodrošinātu Autortiesību likumā izmantoto terminu un atsauču atbilstību jaunajam Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumam. No Autortiesību likuma izslēgs arī nodaļu par mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu, jo šo jomu regulēs jaunais Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums.