Eiropas Parlamenta komiteja prasa vienkāršot mūzikas autortiesību procedūras tiešsaistē

10.07.2013

Autors: LaIPA

Eiropas Parlamenta komiteja prasa vienkāršot mūzikas autortiesību procedūras tiešsaistē

Jāvienkāršo mūzikas licenču iegāde tiešsaistes operatoriem un ievērojami jāpaātrina autoratlīdzību izmaksa māksliniekiem. Tas sniegs patērētājiem daudz plašākas mūzikas iegādes iespējas internetā, uzsver Eiropas Parlamenta juridiskās komitejas deputāti otrdien pieņemtajos ierosinājumos direktīvai par mūzikas tiešsaistes tiesību licencēšanu un autortiesību kolektīvo pārvaldību.

Deputāti ierosina vienkāršot autortiesību licencēšanas procedūru tiešsaistes mūzikas pakalpojumiem, kā arī uzlabot autortiesību aizsardzību, nodrošinot efektīvāku autoratlīdzību iekasēšanu no pakalpojumu sniedzējiem un taisnīgāku un ātrāku honorāru izmaksu māksliniekiem.

Efektīvāki mūzikas pakalpojumi tiešsaistē

Ar jaunajiem noteikumiem deputāti cer veicināt vienota ES tiešsaistes mūzikas tirgus veidošanos un palielināt mūzikas pārdošanas apjomu. Tā vietā, lai sadarbotos ar ikvienas dalībvalsts autortiesību aģentūrām, turpmāk pakalpojumu sniedzēji varētu saņemt licences dažās ES pārrobežu līmeņa aģentūrās.

Deputāti prasa arī vienotus noteikumus visu veidu mūzikas repertuāru licencēšanai, lai nodrošinātu vienlīdzīgas tirgus iespējas arī šaurākiem un mazāk atpazīstamiem repertuāriem.

Laicīga honorāru izmaksa

Deputāti ierosina autoratlīdzības izmaksas galīgo termiņu samazināt no 12 mēnešiem līdz 3 mēnešiem, rēķinot no autoratlīdzības ievākšanas finanšu gada beigām, kā arī dot autoriem un māksliniekiem vairāk ietekmes uz viņu tiesību pārvaldību, ļaujot brīvi izvēlēties autortiesību aģentūru, un vienkāršot iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesā.

Tālākie soļi

Drīzumā Eiropas Parlamenta pārstāvji sāks neoficiālas sarunas ar ES dalībvalstu ministriem, lai vienotos par noteikumu galīgo versiju.


LaIPA viedoklis:

  1. LaIPA konceptuāli atbalsta paātrinātu autoratlīdzību izmaksu māksliniekiem, taču šobrīd, esošo sistēmu ietvaros un izmantotāju iesniegto atskaišu kvalitātes dēļ, LaIPA tehniski nevar to nodrošināt. Lai apstrādātu atskaites esošajā kvalitātē ir nepieciešams vairāk kā pusgadu ilgs periods, jo lielākā daļa datu tiek apstrādāti manuāli.
  2. LaIPA izmaksu efektivitāte tiešā veidā ir atkarīga no atskaišu kvalitātes, ja tā paliks esošajā līmenī, nebūs iespējams ievērot izmaksu regularitāti. Pienākumam iesniegt kvalitatīvas un regulāras atskaites ir jābūt regulētam likumdošanā kā pārkāpumam. Jau šobrīd Autortiesību likumā ir punkts (40. panta 5. daļa), ka izmantotājam jāiesniedz kvalitatīvas atskaites, bet atbildība par atskaišu neiesniegšanu neiestājas. Ja netiek iesniegtas atskaites, LaIPA nav izejas datu, pēc kā dalīt iekasēto atlīdzību.
  3. Lai sagatavotu nepieciešamo sadales infrastruktūru un īstenotu izmaksu regularitāti, ir nepieciešams pārejas periods, jo ir jāveic pārstrukturizācija sadales sistēmas tehniskajā risinājumā, kam, protams, ir vajadzīgas investīcijas.
  4. Tā kā drīzumā Eiropas Parlamenta pārstāvji sāks neoficiālas sarunas ar ES dalībvalstu ministriem, lai vienotos par noteikumu galīgo versiju. LaIPA paredz, ka lielākā daļa dalībvalstu būs par šo pārejas periodu, jo, zinot arī citu valstu sadales infrastruktūru un tehniskos risinājumus, šo nevar īstenot mēneša vai gada laikā.

2013. gada 10. jūlijs