"Balva GAMMA" izpildproducents: konkursa nolikums, dokumenti

14.06.2024

Autors: LaIPA padome

LaIPA PADOME IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU PASĀKUMA “Balva GAMMA” IZPILDPRODUCENTA VIETAI

Konkursa priekšmets: pasākuma Balvas GAMMA organizatoriskā un tehniskā izpilde
Līguma izpildes termiņš: 2024. gada 1. augusts – 2025. gada 31. marts.

Pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš:
2024. gada 8. jūlijs pl. 23.59.

Pieteikuma un nepieciešamo dokumentu iesniegšana:
elektroniski, sūtot pieteikumus laipa@laipa.org
ar norādi Balvas GAMMA izpildproducenta konkursam.

Pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšana:
1) līdz 2024. gada 15. jūlijam, atlasot atbilstošākos pretendentus dalībai otrajā kārtā;
2) līdz 2024. gada 29. jūlijam, pēcāk izziņojot izvēlēto izpildproducentu.

Piedāvājuma izpildes kritērijs: kvalifikācijas pieredzei visatbilstošākais piedāvājums, vērtējot pretendenta spējas veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, tehniskās un profesionālās spējas.

Detalizētāka informācija: LaIPA padome, e-pasta adrese: laipa@laipa.org

Vēlam veiksmi!


DOKUMENTI

  • Izpildproducenta konkursa nolikums Dokuments
  • 1. pielikums (word): PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ Dokuments
  • 2. pielikums (word): TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (tehniskais piedāvājums) Dokuments
  • 3. pielikums (word): FINANŠU PIEDĀVĀJUMS Dokuments (pretendentiem, kas tiks atlasīti dalībai konkursa otrajā kārtā)

Balva GAMMA ir LaIPA (sadarbībā ar citām nozares organizācijām) rīkots pasākums, caurspīdīgs procesos, visaptverošs žanriski un profesionāli (nozares profesijas, nozares profesionāļu atzīšana / izcelšana utt.) atbilstoši populārās mūzikas stratēģijai.
Balvas GAMMA ceremonija tiek veidota, ievērojot nozares labākās tendences pasaulē, nodrošinot mākslinieciski augstvērtīgu un kvalitatīvu TV izklaides ceremoniju.