LAIPA IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS ATBALSTA STRUKTŪRVIENĪBAS PAPLAŠINĀTĀS KOMISIJAS SĒDĒ IZVĒRTĒTI 14 PIETEIKUMI UN ATBALSTĪTI 7 PROJEKTI

18.04.2024

Autors: LaIPA

LAIPA IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS ATBALSTA STRUKTŪRVIENĪBAS PAPLAŠINĀTĀS KOMISIJAS SĒDĒ IZVĒRTĒTI 14 PIETEIKUMI UN ATBALSTĪTI 7 PROJEKTI

2024. gada 15. aprīlī norisinājās LaIPA Izglītības un kultūras atbalsta struktūrvienības (KI fonda) paplašinātās komisijas sēde, kuras laikā tika izskatīti konkursā iesniegtie 14 projektu pieteikumi par kopējo summu 87514,67 eiro.

Izglītības un kultūras atbalsta struktūrvienības mērķis ir finansiāli atbalstīt mūzikas ierakstu izpildītāju un producentu radošo darbību, jaunradi un veicināt mūzikas ierakstu industrijas attīstību Latvijā, kā arī stiprināt mūzikas ierakstu industrijas kā nozīmīgas radošās industrijas konkurētspēju un eksportspēju.


No iesniegtajiem projektu pieteikumiem, KI fonda komisija atbalstīja 7 projektu pieteikumus par kopējo summu 32 220 eiro (Dokuments):

Atbalsts NOZARES IZAUGSMES UN EKSPORTSPĒJAS VEICINĀŠANAI:

 • Projekts “Mūzikas kvotas”, pieteicējs biedrība “Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports”;
  piešķirts daļējs finansējums: 5500 eiro (projekta darbību realizācijai, tai skaitā, juridiskajiem, komunikāciju un projektu vadības pakalpojumiem. Līdz 2024. gada 15. maijam projekta pieteicējam jāiesniedz papildu dokumenti)
   
 • Projekts “Maestro songwriting camp”, pieteicējs Guntars Račs (Izdevniecība Micrec);
  piešķirts daļējs finansējums: 6200 eiro (projekta mākslinieciskajai jaunradei – jaunu oriģināldziesmu izveidei un ierakstam, pieteicēja organizētās dziesmu rakstīšanas, aranžēšanas un producēšanas nometnes ietvaros)
   
 • Projekts ““LRMA Rock Radio” jaunu kultūras produktu radīšanai, realizācijai un popularizēšanai latviešu valodā – neakadēmiskās mūzikas nozares stiprināšanai digitālajā vidē”, pieteicējs Jānis Bukums (Biedrība LRMA);
  piešķirts daļējs finansējums: 6400 eiro (iknedēļas radio autorraidījumu “Platais Vakars” formatizēšanai un realizācijai audio un video podkāstu formātā)

Atbalsts NOZARES IZGLĪTĪBAS UN ILGTSPĒJĪBAS VEICINĀŠANAI:

 • Projekts “Grupusaites.lv mūzikas straumēšana un personvārdu meklēšana”, pieteicējs Linards Kalniņš;
  piešķirtā finansējuma apmērs: 2700 eiro (projekta funkcionalitātes papildināšanai un tehniskajam nodrošinājumam)
   
 • Projekts “PNNTS jeb Pirmdienas Nemaz Nav Tik Sliktas”, pieteicējs Mārtiņš Ozoliņš-Ozols;
  piešķirts daļējs finansējums: 2750 eiro (mūzikas producēšanai veltītu tiešraides video sēriju izstrādei un muzikālo kompozīciju veidošanas konkursa norisei)
   
 • Projekts “Mājaslapa “Latvijas Mūzikas Ekosistēma/Mūzikas nozares ABC””, pieteicējs Agnese Cimuška-Rekke (Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports);
  piešķirts daļējs finansējums: 5500 eiro (daudzfunkcionālas mājaslapas izstrādei)
   
 • Projekts “Mūzikas meistarklases Latvijas mūziķiem”, pieteicējs Katrīna Dimanta;
  piešķirtā finansējuma apmērs: 3170 eiro (sešu meistarklašu organizēšanai)

Saskaņā ar KI fonda nolikumu, komisija 16 nozares ekspertu sastāvā, kuru veido LaIPA padome, LaIPA kopsapulces ievēlēti pārstāvji un mūzikas nozares organizāciju virzīti pārstāvji, izskata un atbalsta konkursā iesniegtos pieteikumus pasākumu īstenošanai kādā no atbalstāmajām jomām:
nozares konkurētspējas veicināšanas pasākumi;
nozares izaugsmes un eksportspējas veicināšanas pasākumi;
nozares izglītības un ilgtspējības veicināšanas pasākumi;
nozares līdzdarbības pasākumi.

Informācija par nākamo LaIPA Izglītības un kultūras atbalsta struktūrvienības konkursa kārtu tiks izziņota LaIPA mājaslapā un sociālo tīklu kontos. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Izglītības un kultūras atbalsta struktūrvienības ekspertu komisija: Rūdolfs Budze, Kārlis Auzāns, Kārlis Būmeisters, Arnis Račinskis, Agnese Cimuška-Rekke, Petri Mannonen, Līva Pētersone-Kļaviņa, Guna Zučika, Juris Millers, Uģis Higo Glāzītis, Kristīne Kleina, Katrīna Dimanta, Inese Saulāja-Dobele, Gints Stankevičs, Jānis Bukums.
Izglītības un kultūras atbalsta struktūrvienības ekspertu komisijas priekšsēdētājs: Mārcis Auziņš


Plašākai uzziņai:

 1. LaIPA Izglītības un kultūras atbalsta struktūrvienības nolikums Dokuments 
 2. 2023. gadā atbalstītie pieteikumi un piešķirtais finansējums Dokuments