LaIPA izsludina stipendiju konkursu

29.05.2020

LaIPA izsludina stipendiju konkursu

Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) izsludina stipendiju konkursu, aicinot LaIPA biedrus – izpildītājus un mūzikas ierakstu producentus, pieteikties finansējumam jaunas mūzikas radīšanai. Iesniegt sagatavotos pieteikumus pretendenti varēs no 2020. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 30. jūnijam par aktivitātēm, kuras tiks realizētas līdz 2020. gada 31. oktobrim.

Kas Tev ir jāzina, lai pieteiktos stipendiju konkursam?

LaIPA stipendijas mērķis

  • Konkursa mērķis – atbalstīt Latvijas izpildītāju un mūzikas ierakstu producentu radošo darbību, piešķirot finansējumu 50 jaunu mūzikas ierakstu radīšanai.
  • Stipendija sedz mūzikas ieraksta radīšanu un ar to saistītos honorārus, ierakstu studijas un skaņu inženiera pakalpojumu un pēcapstrādes izmaksas.
  • Tiek segtas viena mūzikas ieraksta radīšanas izmaksas līdz 500 EUR apmērā – viens konkursa dalībnieks var iesniegt vienu nolikumam atbilstošu projekta pieteikumu.

Stipendiātu pieteikšanās kārtība

  • Konkursā var piedalīties LaIPA biedri – izpildītāji un fonogrammu producenti, kuri saņem atlīdzību no LaIPA.
  • Stipendijas pretendentiem jāiesniedz LaIPA padomei parakstīts un konkursa nolikumam atbilstoši sagatavots projekta pieteikums.
  • Projektu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 30.jūnijs.
  • Konkursam nevar iesniegt iesāktus vai jau īstenotus darbus. LaIPA stipendija netiek piešķirta zinātnisku vai pētniecisku darbu īstenošanai.
  • Stipendija nav paredzēta iepriekš publicētas fonogrammas pavairošanas vai reproducēšanas izmaksu segšanai, reklāmas vai tipogrāfijas izdevumu segšanai, sarīkojumu producēšanas vai koncertdarbību izmaksu segšanai.

Stipendijas izmantojums

  • Stipendiātam trīs mēnešu laikā no stipendijas piešķiršanas datuma, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. oktobrim, LaIPA fonogrammu datu sistēmā jāreģistrē jaunradītā fonogramma un jāiesniedz pārskats par stipendijas izmantojumu, pašam novērtējot savu darbu, kura radīšanai saņemta stipendija.

 

Vai Tev ir ideja jaunai dziesmai? Piesakies LaIPA stipendiju konkursā un veidosim kultūru kopā!

Ar pilnu LaIPA stipendiju konkursa nolikumu iepazīsties šeit.