LaIPA tarifi ir samērīgi un atbilst Konkurences padomes noteiktajiem kritērijiem.

15.04.2013

Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) aicina Latvijas uzņēmēju asociācijas pieteikties uz izglītojošiem semināriem, lai skaidrotu par LaIPA tarifu izstrādes kritērijiem un piemērošanu dažādām uzņēmējdarbības jomām. Aprīļa beigās LaIPA mājas lapā būs pieejams tarifu kalkulators, kur ikviens interesents varēs aprēķināt atlīdzības apjomu.

Pērn Konkurences Padome pieņēma pozitīvu lēmumu ( lēmums NR.61 no 03.08.2012.) unpārtrauca uzsākto izpētes lietu pret LaIPA, atzīstot, ka biedrības pamatojums maksājamās atlīdzības noteikšanai ir objektīvi un aprēķinātie tarifi atbilst Latvijas ekonomiskajai situācijai. 

 Noteiktie tarifi ir samērīgi un nav būtiski augstāki par citās Baltijas valstīs piemērotajiem tarifiem. LaIPA tarifu aprēķināšanā izmanto septiņus galvenos kritērijus, kurus vērtē katrā no uzņēmējdarbības jomām:

  1. Uzņēmējdarbības veids, nozare
  2. Fonogrammas ražošanas izmaksas
  3. Pārstāvētais repertuārs un tiesību īpašnieku grupas
  4. Mūzikas nozīme konkrētajā segmentā
  5. Vidējais izmantoto fonogrammu skaits
  6. Vidējā patērētāju plūsma /klausītāju skaits
  7. Citu valstu tarifu salīdzinājums, ņemot vērā IKP rādītājus uz katru iedzīvotāju, iedzīvotāju skaitu, pārstāvēto repertuāru

 
Piemēram, mūzikas atskaņošanas licences izmaksas par 50m2 platību, tādās publiskā izpildījuma vietās kā kafejnīca, frizētava, veikals ir 3 LVL/ mēnesī.

Papildus šiem kritērijiem LaIPA izmanto konkrētajai nozarei atbilstošus kritērijus, piem. Mūzikas atskaņošanas biežums/sezonalitāte, platība, vidējais pasākuma ilgums, iejas maksa (ir/nav), u.c.

LaIPA ir starptautiski atzīta organizācija, kas administrē Latvijas un ārvalstu izpildītāju un producentu tiesības saņemt taisnīgu atlīdzību par fonogrammas izmantošanu, savukārt Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/“Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA) pārstāv un administrē darbu autoru tiesības.

Biedrība “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” ir organizācija, kurā apvienojušies izpildītāji un fonogrammu producenti, lai kolektīvi administrētu savas tiesības – vienotos ar fonogrammu izmantotājiem par maksājamo atlīdzību, iekasētu, sadalītu un izmaksātu to tiesību īpašniekiem. LaIPA ir starptautiski atzīta organizācija, kas vienīgā Latvijā administrē pašmāju un ārvalstu izpildītāju un fonogrammu producentu tiesības saņemt taisnīgu atlīdzību par fonogrammu izmantošanu. LaIPA pārstāv vairāk kā 1200 Latvijas izpildītājus, fonogrammu producentus un vairāk kā 700 000 starptautiskos izpildītājus un fonogrammu producentus. LaIPA fonogrammu datu bāzē ir apkopota informācija par 67 000 Latvijas un vairāk kā 1 000 000 ārvalstu fonogrammām.

Papildus informācija:
Liena Grīna
LaIPA izpilddirektore
Tālrunis: 67605023
Fakss: 67500039 
E-pasts: liena.grina@lapa.org