Svarīgi! LaIPA padomes aicinājums Ministru kabinetam un Kultūras ministrijai

06.04.2020

Autors: LaIPA

Svarīgi! LaIPA padomes aicinājums Ministru kabinetam un Kultūras ministrijai

LaIPA, atbalstot mūzikas nozares iniciatīvu, pievienojas AKKA/LAA aicinājumam un visu LaIPA pārstāvēto Latvijas izpildītāju un mūzikas ierakstu producentu vārdā lūdz LR Ministru kabinetu un Kultūras ministriju iedziļināties un izprast sekas, ko COVID-19 krīze un ar to saistītais valdības pieņemtais lēmums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu var izraisīt attiecībā uz kultūras nozari un tajā nodarbinātajiem mūzikas ierakstu izpildītājiem un producentiem.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Likumdošanu, autortiesību un blakustiesību atlīdzības ir ieņēmumi no tiesību pārvaldības — atlīdzība, kuru kolektīvā pārvaldījuma organizācija iekasē autortiesību vai blakustiesību subjektu interesēs, pārvaldot viņu mantiskās tiesības, tai skaitā ieņēmumus no atlīdzības ieguldījumiem (Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 2. pants). Šīs atlīdzības tiek iekasētas par blakustiesību un autortiesību objektu izmantošanu un tiek izmaksātas ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc tā finanšu gada beigām, kurā ieņēmumi no tiesību pārvaldības iekasēti. Ja atlīdzību nav iespējams izmaksāt, prasījumi izmaksāt atlīdzību noilgst triju gadu laikā. Tātad, jau nozares likumā ir paredzēts, ka autortiesību un blakustiesību atlīdzības tiek izmaksātas par iepriekšējo periodu, aptverot līdz 3 gadu prasījumu noilgumu – līdz ar to tās nevar tikt pieskaitītas personas tekošā mēneša saimnieciskās darbības ienākumiem. Tāpat izņēmums ir attiecināms uz autortiesību un blakustiesību saņēmējiem attiecībā uz atlīdzībām, ko saņem autortiesību mantinieki un citu autortiesību pārņēmēji.

LaIPA 2020. gada jūlijā tiesību īpašniekiem izmaksās iekasēto atlīdzību par 2019. gadu un likumā paredzēto 3 gadu noilguma pārrēķinu periodu. Pēc LaIPA izmaksu statistikas, blakustiesību atlīdzību vidēji virs 1000 EUR gadā saņem 8% Latvijas izpildītāji un mūzikas ierakstu producenti, bet zem šīs summas gadā saņem 92%. Tātad 92% saņēmēju mēneša vidējā atlīdzība ir mazāka par 100 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Minētie ierobežojumi ir spēkā līdz 2020. gada 14. aprīlim, bet jau šobrīd prognozējama šī termiņa pagarināšana. LaIPA paredz, ka jomās, kurās stājušies spēkā ierobežojumi, autoru ieņēmumi ievērojami kritīsies. Ja Ministru kabineta noteikumiem Nr. 179 lēmums tiks saglabāts pašreizējā redakcijā, cietīs visa Latvijas mūzikas industrija, jo pēc esošā regulējuma mūzikas autors, izpildītājs vai cita persona, kas saņem autortiesību un/vai blakustiesību atlīdzību maksājumus, tiek izslēgts no dīkstāves pabalsta pretendentu saņemšanas loka, līdz ar to nozare ir atstāta bez iztikas līdzekļiem un radītās sekas var būt neatgriezeniskas.

Aicinām Ministru kabinetu un Kultūras ministriju nodrošināt, lai radošo profesiju pārstāvji – autori un izpildītāji – dīkstāves laikā var saņemt autoratlīdzības maksājumus par darbu lietojumu, kas veikts pirms ārkārtējās situācijas noteikšanas – gan no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, gan no pašiem darbu lietotājiem. Šie ienākumi nav uzskatāmi par ienākumiem no saimnieciskās darbības dīkstāves periodā, ņemot vērā to, ka šie ienākumi attiecas uz darbu tiesību lietojumu pirms tā.