Parlaments apstiprina savu viedokli par autortiesību noteikumiem digitālajā vidē

12.09.2018

Autors: Parmuziku.lv

Parlaments apstiprina savu viedokli par autortiesību noteikumiem digitālajā vidē

Eiropas Parlaments trešdien, 12.septembrī pieņēma pārskatīto pozīciju attiecībā uz autortiesību regulējumu, vienojoties par drošības pasākumiem, lai aizsargātu mazos uzņēmumus un vārda brīvību.

Parlamenta pozīcija sarunās ar dalībvalstīm par galīgo vienošanos tika apstiprināta ar 438 balsīm par, 226 balsīm pret un 39 atturoties. Tas nosaka dažas būtiskas izmaiņas jūnija komitejas priekšlikumā.

 

Lielajiem tehnoloģiju uzņēmumiem jādalās ar māksliniekiem un žurnālistiem

 Daudzas no izmaiņām Eiropas Komisijas sākotnējā likumdošanas priekšlikumā Parlaments veicis, lai nodrošinātu, ka mākslinieki, izdevēji un žurnālisti saņem atlīdzību, ja viņu darbus izmanto tādas platformas kā YouTube vai Facebook vai ziņu apkopotāji kā Google News.

 Pēc balsojuma EP ziņotājs Axel Voss (EPP, Vācija) sacīja: “Emu ļoti priecīgs, ka, neskatoties uz interneta milžu izvērsto lobēšanas kampaņu, Parlamentā ir nodrošināts balsu vairākums taisnīgas atlīdzības principam Eiropas radošajām nozarēm.

Debates par šo direktīvu bijušas ļoti karstas, un es domāju, ka Parlaments ņēmis vērā izteiktos iebildumus. Mēs esam ņēmuši vērā par inovācijām izteiktās iebildes un izslēguši mazās un mikroplatformas no direktīvas tvēruma.Kad debates norims, internets būs tikpat brīvs kā pašlaik, mākslinieki un žurnālisti saņems taisnīgāku atlīdzību par savu darbu, un mēs brīnīsimies, par ko gan bija viss satraukums.”

 

Taisnīgs atalgojums māksliniekiem un žurnālistiem, vienlaikus atbalstot jaunuzņēmumus

Parlamenta pozīcija padara vēl stingrāku Komisijas piedāvājumu noteikt platformu un ziņu apkopotāju atbildību par autortiesību pārkāpumiem. Tas attiektos arī uz izgriezumiem, kuros redzama tikai daļa teksta. Tas nozīmē, ka šīm platformām būs jāmaksā autortiesību īpašniekiem par aizsargāta materiāla izmantošanu. Parlamenta piedāvātajā teksta redakcijā arī īpaši uzsvērts, ka atlīdzība no šādiem maksājumiem jāsaņem ne tikai izdevējiem, bet žurnālistiem.

Lai atbalstītu jaunuzņēmumus un veicinātu inovācijas, Parlaments piedāvā direktīvu neattiecināt uz nelielām un mikroplatformām.

 

Aizstāvēt vārda brīvību

Noteikumi arī paredz nodrošināt autortiesību ievērošanu, vienlaikus netaisnīgi neierobežojot vārda brīvību. Piemēram, dalīšanās ar hipersaitēm, kas papildinātas ar “atsevišķiem vārdiem” to aprakstam, netiks uzskatīta par autortiesību pārkāpumu.

Platformu izveidotajiem filtriem aizsargātu darbu identificēšanai jābūt veidotiem tā, lai novērstu neaizsargātu darbu cenzūru. Platformām arī būs jāizveido ātra sūdzību izskatīšanas sistēma (cilvēku, nevis algoritmu pārvaldīta), lai reaģētu gadījumos, kad nav pieļauta neaizsargāta darba augšuplāde.

 

Wikipedia - bez izmaiņām

Tekstā arī noteikts, ka nekomerciāla satura ielādēšanai tādās platformās kā Wikipedia netiks piemērotas autortiesību noteikumu prasības.

 

Vairāk tiesību autoriem un izpildītājiem

Parlamenta apstiprinātais teksts arī stiprina autoru un izpildītāju pozīcijas, ļaujot viņiem pieprasīt papildu atlīdzību gadījumos, kad sākotnēji noteiktā atlīdzība izrādās “neproporcionāli” zema salīdzinājumā ar gūtajiem ienākumiem. Šie nosacījumi attiektos arī uz “netiešiem ienākumiem”.

 

Avots: www.europarl.europa.eu