Autortiesības — Komisija ierosina vienkāršot mūzikas licencēšanu vienotajā tirgū

04.02.2014

Šodien 04.02.2014. Eiropas Parlamenta plenārsēdē  tika pieņemta kompromisa vienošanās par tekstu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiešsaistes tiesību daudzteritoriālo licencēšanu Eiropas iekšējā tirgū. Direktīvas teksta izstrāde ilga vairākus gadus, un tas atspoguļo Eiropas Savienības Padomes prezidentūras, Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Parlamenta trialoga ietvaros panākto kompromisu.

 

Ja vien nenotiks kādi neparedzēti pavērsieni direktīvas projekta tālākajā virzībā, to apstiprinās līdz Eiropas Parlamenta nākamajām vēlēšanām 2014.gada maija beigās.

 

Pēc direktīvas pieņemšanas visām Eiropas Savienības dalībvalstīm tās prasības būs jāievieš nacionālajā likumdošanā. Tas nozīmē, ka tuvāko divu gadu laikā Latvijas Autortiesību likumā paredzami grozījumi saistībā ar mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju pienākumiem un tiesībām. Pilnu preses relīzi skatīt šeit:

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-772_lv.htm

 

Pēdējā Direktīvas teksta versija, pēc juristu lingvistiskās pārbaudes, ir pieejama:

 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bAMD%2bA7-2013-0281%2b170-170%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN