Eiropas Komisija uzsāk sabiedrisko apspriešanu par Autortiesību attīstību.

17.12.2013

Š. g. 5. decembrī Briselē Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedriskās konsultācijas, lai pārskatītu un uzlabotu ES autortiesību regulējumu. Ieinteresētās puses ir aicinātas paust viedokli par tām jomām, kuras noradītas Ziņojumā par satura pieejamību vienotā digitālā tirgū (IP/12/1394), t.i., autortiesību teritoriālais aspekts, harmonizācija un izņēmumi digitālajā laikmetā, kā arī ES autortiesību tirgus sadrumstalotība un veidi kā uzlabot tiesību aizsardzību mehānismu, vienlaikus sekmējot plašāku autortiesību regulējumu likumdošanas kontekstā.

 

EK Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs, Maikls Barnjē, uzsvēra, ka konkurētspējīgas Eiropas pamatā ir tieši intelektuālais īpašums un atgādināja par nesen publicētā ES Patentu biroja pētījuma rezultātiem, ka nepilnu 40% Eiropas saimniecisko darbību pamatā ir intelektuālais īpašums, tai skaitā patenti, zīmoli, preču zīmes, dizaina paraugi un ar autortiesībām aizsargātais īpašums. Komisārs norādīja, ka nepieciešams atbalstīt un nodrošināt pienācīgu atalgojumu autoriem un radošo industriju pārstāvjiem, kā arī veicināt viņu produktu pieejamību tiešsaistē vienotā Eiropas tirgū. Eiropas autortiesību regulējumam jāvirzās līdzi laikam vienota digitālā tirgus virzienā.

 

Eiropas Komisija savā Paziņojumā noteikusi divus paralēlus rīcības virzienus: pabeigt iesāktos centienus pārskatīt un modernizēt ES autortiesību tiesisko regulējumu kā paziņots Intelektuālā īpašuma stratēģijā “Intelektuālā īpašuma vienotais tirgus”” (IP/11/630) un reizē veicināt ieinteresēto pušu dialogu vienotai tiesību izpratnei.

 

Sabiedriskās konsultācijas notiks līdz 2014. gada 5. februārim. 

Ikviena dalībvalsts un tās sabiedrības pārstāvji ir aicināti izteikt savu viedokli piedaloties Autortiesību regulējuma aptaujā:

 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm

 

Sīkāka informācija

 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/index_en.htm