ISRC - International Standart Recording Code

ISRC

ISRC (International Standart Recording Code) ir starptautiska kodu sistēma, ko izstrādājusi ISO un IFPI (Starptautiskā mūzikas industrijas federācija). Šī koda mērķis ir nodrošināt starptautisku skaņu un mūzikas video ierakstu identificēšanu. 2004. gada 13. jūlijā IFPI ir noteikusi Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) par ISRC Latvijas Nacionālo aģentūru. ISRC piešķir mūzikas ierakstu kompānijām (arī neatkarīgajiem fonogrammu producentiem).

Kāpēc ISRC nepieciešams?

ISRC ieviešana ļauj uzlabot administrēšanas procesu un atvieglo datu apmaiņu, kā arī padara vieglāku cīņu pret pirātismu. Attiecībā uz kolektīvo tiesību administrēšanu ISRC kodu ieviešana padara daudz vienkāršāku raidorganizāciju pārskatu iesniegšanu par atskaņotajām fonogrammām, atlīdzības sadales procesu (padarot to arī lētāku) un ari informācijas apmaiņu starptautiskā līmenī. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai visām fonogrammām un mūzikas videoierakstiem šie kodi tiktu piešķirti.

Kods

Kods sastāv no 12 zīmēm – 26 latīņu alfabēta burtiem un cipariem no 0 līdz 9. Kodu veido:

  • divas zīmes, kas apzīmē valsti (LV);
  • trīs zīmes, kas apzīmē tiesību īpašnieku, respektīvi, producentu (piemēram, A01), tā saucamais reģistranta kods;
  • divi cipari, kas norāda koda piešķiršanas gadu (piemēram, 2004.gadā – 04);
  • pieci cipari, kas ir unikālais fonogrammas vai mūzikas video numurs.

Visas šis vienības ir savienotas ar defisēm (domuzīmēm) un veido šādu kodu LV-A01-04-00001.

ISRC tiek iekodēts nesējā (kompaktdiskos, video un audio DVD, audio un video kasetēs, minidiskos utt.) māsterēšanas procesā.

Kā iegūt ISRC?

Pirms fonogrammu māsterēšanas producenti ISRC saņemšanai iesniedz fonogrammu sarakstu LaIPA ar informāciju par fonogrammas nosaukumu, mūzikas un teksta autoru, albuma nosaukumu, izpildītāju vārdiem un fonogrammas garumu. Kodi tiek piešķirti vienas līdz divu darbdienu laikā, un šis pakalpojums ir bezmaksas. Anketas var iesūtīt gan pa pastu, gan elektroniski. Pēc tam kad ISRC ir saņemts, producents organizē un nodrošina tā iekodēšanu nesējā (kompaktdiskos, video un audio DVD, audio un video kasetēs, minidiskos utt.) māsterēšanas procesā.

Ja fonogrammā vai mūzikas videoierakstā tiek izdarītas kādas izmaiņas (piemēram, cits izpildītāju sastāvs vai aranžējums), tai piešķirams cits, unikāls ISRC, līdz ar to pirms māsterēšanas producents iesniedz LaIPA informāciju par šo jauno fonogrammu vai mūzikas video un saņem jaunu kodu.

LaIPA darbība

LaIPA darbojas atbilstoši IFPI izstrādātajai ISRC rokasgrāmatai (https://isrc.ifpi.org/en/). LaIPA veido ISRC datubāzi, un par katru fonogrammu, kas ierakstīta un/vai izdota (vai izdota atkārtoti) pēc 2004.gada jūlija, informācija, kuru iesniedzis producents par fonogrammu, tiek ierakstīta datubāzē. Pēc tam fonogrammai tiek piešķirts konkrētais, unikālais ISRC un par šiem kodiem tiek informēts producents.

Saskaņā ar Starptautiskās ISRC aģentūras izstrādātajiem noteikumiem nacionālajām aģentūrām pašām ir jāveido iekšējie kodi (reģistranta kodi), kuri tiek piešķirti tiesību īpašniekiem (producentiem). Pēc tam kad producents pirmo reizi reģistrē fonogrammas LaIPA, viņam tiek paziņots, kāds reģistranta kods ir piešķirts.

Jautājumi? Vēlaties saņemt ISRC?

Visus jautājumus, kas saistīti ar ISRC un tā piešķiršanu, kā arī tam nepieciešamo informāciju, uzdodiet LaIPA Sadales un atlīdzības nodaļas speciālistei Santai Platperei – tālr. 67895029, epasts: santa.platpere[at]laipa.org.