Izpildītājiem

Kas ir izpildītājs?

Izpildītājs ir aktieris, dziedātājs, mūziķis, dejotājs vai cita persona, kas atveido lomu, dzied, lasa, atskaņo vai kā citādi izpilda literāru vai mākslas darbu vai folkloras sacerējumu, sniedz estrādes, cirka, leļļu vai citu priekšnesumu. Izpildītāji ir personas, kas iedzīvina un attēlo autoru radītos darbus, interpretē tos izmantojot savu talantu uz izpaužot savu personību.

Izpildītāju tiesības 

Izpildītājiem tiesības tiek piešķirtas ar likumu un tā mērķis nav piešķirt privilēģijas, bet aizsargāt izpildītāju tiesības. Likums aizsargā ne tikai slavenas mūzikas grupas, populārus dziedātājus, atpazīstamus orķestru diriģentus vai izcilus solistus, bet aizsargā arī timpāna spēlētāju, kas simfonijas atskaņošanas laikā varbūt tikai vienu reizi uzsitis pa instrumentu. Saskaņā ar likumu, katrs izpildītājs saņem atbilstošu aizsardzību un atlīdzību par viņa izpildījuma izmantošanu. Izpildītāju tiesības ir spēkā 70 gadus pēc pirmā izpildījuma, tā fiksēšanas vai publicēšanas.

Izpildītāju tiesības dalās personiskajās un mantiskajās tiesībās:

Personiskās tiesības- tās ir izpildītāja tiesības tikt identificētam kā izpildītājam, ievērojot viņa individualitāti, personību, interpretācijas talantu un spēju attēlot. Tās ir izpildītāju tiesības iebilst pret sava izpildījuma pārveidošanu.

Mantiskās tiesības- izpildītāju mantiskās tiesības ir atļaut vai aizliegt savu izpildījumu raidīt vai publiskot, fiksēt agrāk nefiksētu izpildījumu, izplatīt izpildījuma fiksāciju, padarīt fiksāciju pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tai var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā, nomāt, īrēt un publiski patapināt izpildījuma fiksāciju, kā arī tieši vai netieši, īslaicīgi vai pastāvīgi reproducēt izpildījuma fiksāciju.

Izpildītājiem ir tiesības saņemt atlīdzību par katru reizi, kad tiek izmantota komerciālos nolūkos publicēta fonogramma, gan publiskajā izpildījumā, gan raidīšanā un retranslēšanā pa kabeļiem u.c. izmantojuma veidos.

Pirms veikt kādu no iepriekš minētajām darbībām ir jāsaņem izpildītāja atļauja!

Katram izpildītājam ir tiesības kļūt par LaIPA biedru. Ar ieguvumiem iepazīsties šeit: 
http://laipa.org/lat/es_radu_muziku/laipa_biedrs.

Konsultācijām

Aicinām Jūs sazināties ar LaIPA Sadales un atlīdzības nodaļas speciālistiem: 

Santu Platperi, zvanot pa tālruni 27013183 vai rakstot uz e-pastu santa.platpere[at]laipa.org.