Interneta radio - Webcasting

Webcasting nozīmē skaņu ierakstu raidīšanu globālajā tīmeklī (internetā), ja primārais mērķis šādai izmantošanai nav atsevišķu produktu vai pakalpojumu, izņemot skaņu ierakstu, dzīvo koncertu vai citu ar mūziku saistītu notikumu, pārdošana, reklāma vai promocija, un raidīšana notiek ievērojot noteiktus programmas veidošanas un lietošanas noteikumus, bez iespējas veikt jebkādas nelegālas kopijas, kas varētu tikt izmantotas pēc raidīšanas pārtraukšanas.Lai izvairītos no šaubām un nekaitējot programmas veidošanas un lietošanas nosacījumiem, Webcasting nepieļauj nekādas aktivitātes, kas saistītas ar jebkādu skaņu raidīšanu pēc lietotāja pieprasījuma.

Noninteractive webcasting - par neinteraktīvu radio programmu tiek uzskatīta tīmekļapraide (webcasting), kuras ietvaros blakustiesību saturoša datu plūsma tiek nosūtīta neierobežotam gala lietotāju skaitam. Datu plūsmā netiek iekļauti nekādi marķieri un tā gala lietotājam nav iespēju koriģēt datu plūsmu, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar – datu plūsmas pauzēšanu, viena vai vairāku datu plūsmā iekļauto darbu izlaišanu, datu plūsmā iekļauto darbu filtrēšanu, datu plūsmā iekļaujamo darbu individualizēšanu, pārkārtojot datu plūsmā iekļautos darbus individuāliem izlases kritērijiem.

Līgums

Atlīdzības lielums

Minimālais tarifs, tā nosacījumi

Atskaišu forma

Atlaižu sistēma spēkā no 2013. gada 1. janvāra Dokuments

Interactive webcasting – par interaktīvu radio programmu tiek uzskatīta tīmekļapraide (webcasting), kuras ietvaros blakustiesību saturoša datu plūsma tiek nosūtīta neierobežotam gala lietotāju skaitam. Pakalpojuma gala lietotājam ir iespējas individualizēt iekļaujamo darbu veidu, proti, gala lietotājs var koriģēt datu plūsmu, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar - datu plūsmas pauzēšanu, viena vai vairāku datu plūsmā iekļauto darbu izlaišanu, datu plūsmā iekļauto darbu vispārīgu filtrēšanu, datu plūsmā iekļaujamo darbu individualizēšanu, pakārtojot datu plūsmā iekļautos darbus vispārīgiem iepriekšnoteiktiem izlases kritērijiem. Gala lietotājam nav iespējas sastādīt precīzu datu plūsmā iekļaujamo darbu sarakstu.

Līgums

Atlīdzības lielums

Atskaišu forma

Atlaižu sistēma spēkā no 2013. gada 1. janvāra Dokuments

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 33. panta pirmā daļa nosaka, ka pēc kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pieprasījuma izmantotājs tai sniedz informāciju par tādu darbu un blakustiesību objektu izmantošanu, attiecībā uz kuriem kolektīvā pārvaldījuma organizācija pārvalda autortiesību vai blakustiesību subjektu mantiskās tiesības. Kolektīvā pārvaldījuma organizācija ir tiesīga pieprasīt tikai tādu informāciju, kas nepieciešama ieņēmumu no tiesības pārvaldības efektīvai iekasēšanai, sadalei un atlīdzības izmaksai autortiesību, blakustiesību subjektiem.

Valstis kas pievienojušās (parakstījušas)
Simulcasting un Webcasting līgumu
2014. gada oktobris

SIMULCASTING – 43 valstis

 • Argentina
 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Costa Rica
 • Czech Republic
 • Ecuador
 • Estonia
 • Finland
 • Germany
 • Greece
 • Guatemala
 • Hong Kong
 • Hungary
 • Iceland
 • Ireland
 • Israel
 • Italy
 • Jamaica
 • Latvia
 • Lithuania
 • Malaysia
 • Mexico
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Norway
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Poland
 • Portugal
 • Singapore
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • Taiwan
 • Thailand
 • United Kingdom
 • Uruguay

WEBCASTING - 42 valstis

 • Argentina
 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Costa Rica
 • Czech Repubilc
 • Dominican Republic
 • Ecuador
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Guatemala
 • Hong Kong
 • Hungary
 • Iceland
 • Ireland
 • Israel
 • Italy
 • Jamaica
 • Latvia
 • Lithuania
 • Malaysia
 • Mexico
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Norway
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Poland
 • Portugal
 • Singapore
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • Thailand
 • United Kingdom
 • Uruguay