Īstermiņa īres dzīvokļi un apartamenti

Mūzikas ierakstu izmantošana Publiskā izpildījuma vietā - īstermiņa īres dzīvoklī un apartamentā. Atlīdzība izpildītājiem un fonogrammu producentiem maksājamā par mūzikas ierakstu izmantošanu ar Televīzijas, radio, CD un DVD, datora un citu ierīču vai atskaņošanas avotu starpniecību. Apliecība ir dokuments, kas apstiprina Autortiesību likumā un Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā paredzēto tiesību ievērošanu.

  • Līgums par maksājamo atlīdzību Dokuments
  • Maksājamās atlīdzības tarifs Dokuments
  • Līguma pielikums jaunai publiskā izpildījuma vietai Dokuments
  • Metodoloģija Dokuments
  • Atlaižu sistēma spēkā no 2013. gada 1. janvāra Dokuments