Kļūt par LaIPA biedru

Par LaIPA biedru var kļūt fiziska un juridiska persona, kas saskaņā ar Latvijas likumdošanu ir atzīstama par izpildītāju vai producentu un, kura atbalsta biedrības pamatprincipus un mērķus. Par LaIPA biedru var kļūt izpildītājs vai producents, kurš noslēdzis pārstāvniecības līgumu. Lai kļūtu par biedru, personai vai tās pilnvarotam pārstāvim ir jāiesniedz rakstisks iesniegums un jāsamaksā vienreizēja iestāšanās maksa – fiziskām personām 4.27 EUR un juridiskām personām 15.65 EUR.

  • Biedra iesniegums (Fiziska persona) Dokuments
  • Biedra iesniegums (Juridiska persona) Dokuments