Par LaIPA

Biedrība „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA) ir izpildītāju un fonogrammu producentu dibināta bezpeļņas organizācija, kas Latvijā veic pašmāju un ārvalstu tiesību īpašnieku mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu.

LaIPA pārstāv vairāk nekā 2 tūkstošus Latvijas un 2 miljonus ārvalstu izpildītājus un fonogrammu producentus, pamatojoties uz savstarpējiem pārstāvniecības līgumiem, kas noslēgti ar tiesību īpašniekiem un ārvalstu tiesību organizācijām.  LaIPA pārstāv arī neatkarīgo fonogrammu producentu un ierakstu kompāniju mantiskās tiesības kā Sony, Warner, Universal un citas.

Saskaņā ar LR Kultūras ministrijas atļauju, Autortiesību likumu un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, biedrība izsniedz atļaujas muzikālo darbu ierakstu jeb fonogrammu izmantošanai, nodrošinot tiesību īpašniekiem pienākošās atlīdzības sadali un izmaksas.

Veicinot labvēlīgus apstākļus izpildītāju un fonogrammu producentu darbībai, 2016. gadā biedrība LaIPA ir dibinājusi sociālā atbalsta fondu “Līdzskaņa” ar mērķi palīdzēt un atbalstīt izpildītājus un fonogrammu producentus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē, sniedzot gan finansiālu, gan sociālu atbalstu veselības problēmu pārvarēšanai.

LaIPA ir arī viena no biedrības „Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports” dibinātājām.  

Misija

Nodrošināt izpildītājiem un fonogrammu producentiem taisnīgu atlīdzību, veikt atlīdzību sadali un izmaksas atbilstoši Autortiesību likumam un citiem tiesību aktiem. Veicināt labvēlīgus apstākļus izpildītāju un fonogrammu producentu darbībai, īstenojot viņu tiesības un aizstāvot viņu ekonomiskās intereses.

Vīzija

LaIPA ir pārliecinoši vienīgā izpildītāju un fonogrammu producentu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija Latvijā, saglabājot godīgas organizācijas tēlu, veicinot uzticēšanos, nodrošinot tiesību īpašniekus un fonogrammu izmantotājus ar augstas kvalitātes pakalpojumiem.

 

LaIPA ir saņēmusi LR Kultūras ministrijas atļauju veikt mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz:

  • Raidīšanu, ieskaitot vienlaicīgu raidīšanu elektronisko sakaru tīklā un raidīšanu tikai elektronisku sakaru tīklā;
  • Retranslēšanu pa kabeļiem;
  • Publiskošanu (fonogrammu atskaņošanu sabiedriskās vietās un no komerciālos nolūkos publicētām fonogrammām sastāvošu raidījumu publiskošanu);
  • Reproducēšanu personiskām vajadzībām;
  • Nomu un īri;
  • Līdz 1993. gada 15. maijam publicēto fonogrammu reproducēšanu un izplatīšanu (izpildītāju vārdā);
  • Reproducēšanu (fonogrammu producentu vārdā);
  • Reproducēšanu profesionālajām vajadzībām autorus pārstāvošās mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas vārdā tiktāl, ciktāl par šādu kolektīvo pārvaldījumu ir tikusi panākta vienošanās ar autorus pārstāvošo mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju un tik ilgi, kamēr šāda vienošanās ir spēkā;
  • Fonogrammās fiksēto izpildījumu padarīšanu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā.

Vēsture

Biedrība LaIPA ir dibināta 1999. gada 22. jūlijā.  2003. gada 22. maijā biedrība kļuva par SCAPR (The Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights) biedru, saņemot mandātu pārstāvēt visas SCAPR organizācijas un to biedrus Latvijas Republikā. 2004. gada 13. jūlijā IFPI (International Federation of Phonogram Industry) Sekretariāts nozīmēja LaIPA par Latvijas nacionālo ISRC (International Standard Recording Code) aģentūru.